Arbejder du gratis?

Hvordan kommer vi gratis arbejde til livs? Fagforeningen præmierer de bedste ideer.

Læser du kørelister, advis og journaler inden arbejdstid? Bliver du kontaktet af din arbejdsgiver, når du har fri? Har du overtid, som du ikke skriver på? Tjekker du arbejdsmails i din fritid? 

 

Hvis spørgsmålene ser bekendte ud, er det fordi, de er blevet stillet før.

 

Fagforeningen puster nemlig nyt liv i kampagnen "Arbejder du gratis", fordi det stadig er et problem, at mange bruger fritid for at løse deres arbejdsopgaver.

10 spørgsmål

Fagforeningen opfordrer til, at man på arbejdspladserne tager en debat om kultur, vaner og uvaner ud fra eksempelvis følgende spørgsmål: 

  • Læser du kørelister før du møder på arbejde?
  • Er du med i en SMS-ordning om ledige vagter?
  • Bliver du kontaktet af din arbejdsgiver, når du har fri?
  • Har du overtid, som du ikke skriver på?
  • Møder du før arbejdstid for at læse advis og journaler?
  • Møder du tidligere for at hjælpe dine kolleger?
  • Tjekker du arbejdsmails i din fritid?
  • Springer du planlagte pauser over? 
  • Holder du møder i dine pauser?

Præmie til bedste idé

Hvis drøftelserne resulterer i ideer til indsatser, der fremadrettet kan sikre, at alle arbejdsopgaver ligger indenfor arbejdstiden, kan det udløse en præmie.

 

Send ideer til indsatser i en mail arbejdsmiljøkonsulent Sanne Mogensen på samo@foa.dk senest mandag, den 19. november 2018 kl. 12.00.

De to bedste forslag præmieres, og præmien uddeles på fagforeningens generalforsamling den 21. november. 

> Find plakat med de 10 spørgsmål her