Studentermedhjælper søges

FOA Social- og Sundhedsafdelingen søger studentermedhjælper til analysearbejde med politisk fokus

Vores dygtige studentermedhjælp afleverer speciale til foråret og stopper altså som student.

Derfor søger vi i FOA Social- og Sundhedsafdelingen en ny student til at understøtte vores konsulenter, politisk valgte og tillidsrepræsentanter i deres arbejde med budgetter og indflydelse i 18 storkøbenhavnske kommuner.

Stillingen er på 15 timer om ugen fordelt over året, og der er god mulighed for fleksibilitet ifm. eksamensperioder eller lignende.

 

    Arbejdsopgaverne som student vil være at:

 • følge udvikling og beslutninger i 18 storkøbenhavnske kommuner med særligt fokus på social- og sundhedsområdet

 • understøtte konsulenter, valgte og tillidsvalgte i at søge indflydelse på beslutningerne i kommunerne

 • give sparring til fagforeningens fællestillidsrepræsentanter i kommunerne for at kvalificere deres arbejde for at få indflydelse i kommunen

 • følge budgetarbejdet i 18 storkøbenhavnske kommuner med særligt fokus på social- og sundhedsområdet

 • udarbejde analyser og notater om fagforeningens 18 kommuner – med fokus på service, økonomi mv.

 • udarbejde, gennemføre og bearbejde svar fra spørgeskemaundersøgelser blandt fagforeningens medlemmer

   

  Din profil

 • Du er studerende på en samfundsvidenskabelig uddannelse (statskundskab, sociologi, forvaltning el.lign.) og har gennemført mindst 1-2 år af dit studium. Du skal dog tidligst færdiggøre dit studium forår/sommer 2019.

 • Du skal synes, at det er spændende at arbejde i en fagpolitisk aktiv organisation.

 • Du er god til at skabe overblik og formidle svært stof – herunder talmateriale – til forskellige modtagere – særligt på skrift. Ikke mindst til grupper med en anden baggrund end dig selv.

 • Du kan lide at arbejde med tal, og du er god til det.

 • Erfaring med Excel, SurveyXact, offentlige statistikker (statistikbanken.dk, noegletal.dk, krl.dk mv.) er en fordel, men ikke en forudsætning.

 • Du har en udviklet analytisk sans og er god til at se sammenhænge mellem forskellige tal, analyser, beslutninger mv.

   

  Vi tilbyder

  Muligheden for at få et unikt indblik i kommunernes politiske arbejde på social- og sundhedsområdet.

  Du får erfaring med at arbejde i en politiske styret organisation, og du arbejder direkte op mod de politisk valgte, journalist og konsulenter for at kvalificere deres arbejde og beslutninger.

  Du får udviklet dine analytiske kompetencer og får mulighed for at sætte konkrete undersøgelser, rapporter, tal el.lign. ind i en større sammenhæng, og på den måde påvirke arbejdet for fagforeningens medlemmer.

  Gode arbejdsforhold med stor fleksibilitet, hvor du får mulighed for – i samarbejde med vores konsulent – at styrke fagforeningen og vores tillidsvalgtes arbejde med indflydelse i kommunerne til fordel for fagforeningens medlemmer.

   

  Om os

  Social- og Sundhedsafdelingen er FOAs største lokale fagforening med ca. 60 ansatte. Vi betragter vores hu, som medlemmernes hus, der hver dag rummer mange af vores medlemmer, der deltager i undervisning, møder mv.

  Info og ansøgning

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte politisk konsulent Eskild Høegh-Andersen på telefon 51 85 32 25 eller esha@foa.dk.

  Ansøgning med CV sendes til jobsosu@foa.dk senest mandag d. 15. januar 2018 kl. 12. Samtaler forventes afholdt 22. - 24. januar 2018.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. marts.