Socialrådgiver til FOA Social- og Sundhedsafdelingen

FOA Social- og Sundhedsafdelingen søger til Forhandlings- og overenskomstsekretariatet en erfaren socialrådgiver til arbejdsskadesagsbehandling og sociale sager.

Sekretariatet består af 3 teams, der dagligt servicerer medlemmer og tillidsvalgte indenfor en bred vifte af faglige spørgsmål.

Du bliver en del af vores socialfaglige team, hvor vi arbejder med arbejdsskader, erstatningsansvar, arbejdsfastholdelse og sygefravær.

Dine arbejdsopgaver vil være indenfor arbejdsskader og erstatningsansvar samt sagsbehandling af sociale sager.

Vi arbejder tværfagligt i sekretariatet, og vores fælles fokus er at skabe den bedste løsning for det enkelte medlem.

Arbejdsopgaver:

  • Sagsbehandling af medlemmernes arbejdsskadesager – i samarbejde med det enkelte medlem, i form af vejledning, rådgivning og bistand fra anmeldelse til sagens behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og evt. Ankestyrelsen.
  • Sagsbehandling af arbejdsskadesager med erstatningsansvar.
  • Sagsbehandling og rådgivning af medlemmet i forhold til arbejdsfastholdelse og sygefravær. Herunder sager om afklaring, praktik, revalidering, fleksjob og førtidspension. Dette indebærer bl.a. at skrive partshøringer og klager i sager om ydelser – herunder især sygedagpenge.
  • Personlig og telefonisk rådgivning.

Vi forventer, at

  • du har erfaring med sagsbehandling i forhold til arbejdsskader og erstatningsansvar – herunder kendskab til de relevante lovgivningsområder.
  • du har viden om og erfaring med sociale sager i forhold til sygefravær og arbejdsfastholdelse.
  • du er god til at kommunikere med - og skabe kontakt til - vores medlemmer, og du er velformuleret både mundtligt og skriftligt.
  • du kan arbejde både selvstændigt og teamorienteret.
  • du kan navigere i et omskifteligt og travlt miljø.

Vi har et godt kollegialt sammenhold med gensidig opmærksomhed på hinanden, og humor er en vigtig del af vores dagligdag.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening, hvor grundlønnen er løntrin 38 (kommunale lønninger), hvortil kan forhandles kvalifikationstillæg.

Den ugentlige arbejdstid er på 35 timer inkl. frokost. Der er flekstidsordning. Overarbejde vil kunne forekomme periodevis.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forhandlings- og overenskomstchef Lars Svane: 4697 2196, Socialrådgiver Annette Kjærby Hartmann: 4697 2221 eller sagsbehandler Connie Pedersen: 4697 2147.

Ansøgning samt CV bedes mailet til: jobsosu@foa.dk Ansøgningsfrist: 12.9.2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20., 21. og 22. september.

Social- og Sundhedsafdelingen er FOAs største afdeling med ca. 15.000 medlemmer ansat inden for kommuner, hospitaler, plejecentre, hjemmeplejen mv. i det storkøbenhavnske. Vi har ca. 1200 tillidsvalgte. Vi er 60 ansatte i huset, der også omfatter vores A-kasse.

Vi bor på Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg.

Fagforeningens kerneopgave er: At vi i fællesskab – fagforeningen, tillidsvalgte og medlemmer – kæmper for medlemmernes faglige og sociale rettigheder og krav. Vi er en rigtig fagforening. Sat i verden for, at varetage medlemmernes interesser. Vi ved, at Sammen gør vi forskellen.