Sig nej til farligt arbejde

Hvis politikerne ikke vil hjælpe, må vi hjælpe os selv og sige nej til farligt arbejde.

”Vi må aldrig acceptere en risiko for liv og helbred. Derfor bør ansatte bruge deres ret, den såkaldte vægringsret, til ikke at udføre farligt arbejde”.

Sådan lyder det i en udtalelse fra FOAs hovedbestyrelse, der er udsendt i en pressemeddelelse. 

Udtalelsen kommer efter, at politikerne har opgivet at nå til enighed om oprettelse af 150 pladser med et højere sikkerhedsniveau i tilknytning til behandlingspsykiatrien.

Dansk Folkeparti er løbet fra efterårets brede politiske aftale om pladserne, og regeringen har derfor trukket forslaget om sikrede pladser tilbage.  

”Politikernes svar er lige nu ikke at gøre noget. Derfor bør ansatte bruge den ret, de har i FOAs hovedaftale om at værge for sig mod farligt arbejde efter bestemmelserne om liv, ære og velfærd,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.  

Han understreger, at der ikke er tale om en opfordring til strejke eller et kollektivt kampskridt, men at det enkelte medlem skal benytte muligheden for at værge for sig, når hverdagen bliver for farlig.