Hvordan er det nu med 1. maj og Grundlovsdag?

Reglerne er forskellige, alt afhængig af hvilken overenskomst du er ansat under.

Grundlovsdag er på trapperne, og selvom 1. maj er overstået, er det relevant at kende reglerne omkring arbejdstid også for 1. maj, så man kan sikre sig, at overenskomsten er overholdt mht. eventuel honorering og frihed. Reglerne er forskellige, alt afhængig af overenskomsten.

Ansatte i kommuner: Hele 1. maj er en søgnehelligdag. Grundlovsdag er i København en søgnehelligdag hele dagen. I andre kommuner en særlig fridag fra kl. 12.

Ansatte i regioner: Man skal have tillæg som på en søndag hele 1. maj. Grundlovsdag er en almindelig arbejdsdag.

Privatansatte på overenskomsten med Dansk Industri: Man skal have tillæg som på søgnehelligdage hele 1. maj. Grundlovsdag er almindelig arbejdsdag. I forbindelse med 1. maj nedsættes mødeplansperioden med 7,4 time.

Privatansatte på overenskomsten med Dansk Industri: Man skal have tillæg som på en søndag hele 1. maj. Grundlovsdag er almindelig arbejdsdag.

Privatansatte på fritvalg-overenskomst med Dansk Erhverv: Det er den enkelte virksomhed, der efter drøftelse med de ansatte vælger, hvilke tre af fire dage (1. maj, Grundlovsdag, 24. december og 31. december), der er særlige dage. Tre af dagene honoreres som søgnehelligdage, den fjerde er en almindelig dag. Når én af de tre valgte dage forekommer i en mødeplansperiode, nedsættes perioden med 7,4 time pr. særlig dag.

Privatansatte på KA Pleje-overenskomst: 1. maj er en almindelig dag. I forbindelse med grundlovsdag nedsættes mødeplansperioden med 7,4 time. Hvis du arbejder Grundlovsdag, skal du have tillæg som på en søgnehelligdag.  

Forvirret? Så husk, at hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte fagforeningen.