Foto: Mark Knudsen/Monsun

Der blev sat pris på arbejdsmiljøet

Det er vigtigt at gøre noget for trivslen på arbejdspladsen. Og at gøre noget for dem, der gør det.

I forbindelse med fagforeningens generalforsamling blev to arbejdspladser, som har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljø og trivsel i den Europæiske Arbejdsmiljøuge, uge 43, hyldet.

Varm kakao og rundstykker

På Plejecenter Lillevang i Farum havde AMR’er og ledelse besluttet at udmønte anerkendelse af deres kolleger i en gang varm, kakao, rundstykker og klementiner.

Kollegerne, der blev både rørte og glade, blev mødt med ”Velkommen, hvor er det dejligt, at du arbejder på Lillevang”.

Initiativet udløste fagforeningens godtekurv, fordi det bør være fast kutyme at overraske og anerkende hamrende gode kolleger engang imellem.

Mini-APV

På Ældrecenter Nygårds Plads 30. afd.  2 i Brøndby Øster har arbejdsmiljørepræsentant Anette Loffredo arbejdet med mini-APV, og også dét udløste en godtekurv.

Resultatet blev fremlagt for kolleger på et personalemøde, og her arbejdede de videre med en gruppeopgave: Hvad synes du om resultatet, og hvordan kan vi gøre det bedre?

Det forlyder, at kollegerne var meget engagerede i diskussionen, og at alle var enige om at arbejde videre med trivsel.

Det er der kommet en lokal definition på god trivsel ud af:

  • At vi er glade for at komme på arbejde
  • At vi taler ordentligt til hinanden trods travlhed
  • At vi hjælper hinanden
  • At vi lytter til hinanden
  • At vi har fokus på samarbejde

Godtekurven fra fagforeningen ledsages af en række råd til andre arbejdspladser:

  • Gør det tydeligt, hvem man skal gå til, hvis man oplever dårlig trivsel hos sig selv eller andre.
  • Trivsel, kommunikation og god omgangstone skal være fast punkt på personalemødet.
  • Temperaturen på trivsel skal måles med mini-APV en gang i kvartalet.
  • Giv konstruktiv feedback, så eventuelle misforståelser og dårlig omgangstone mellem nye og gamle kolleger bliver opdaget i tide.
  • Fokus på at lytte til hinanden og ikke afbryde.

Pris fra LO Hovedstaden

Samme dag modtog FOA SOSU's fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune, Lone Gitte Hansen LO Hovedstadens hyldest og et rejselegat for sin indsats for arbejdsmiljøet i Brøndby Kommune.

Blandt andet har Lone Gitte Hansen indført redskabet "Mixerpulten" i alle rundbordssamtaler for at lette tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygefravær.

Efter at være blevet hyldet af Region Hovedstadens repræsentantskab gik turen i al hast til generalforsamling i FOA SOSU, hvor hyldesten gentog sig.