Politikere i kommunerne inviteres til samarbejde

Politik skal udvikles sammen med dem, der ved, hvor skoen trykker. FOA Social- og Sundhedsafdelingen stiller sig derfor til rådighed for de nyvalgte kommunalpolitikere.

Efter kommunalvalget i november har de nye byråd og kommunalbestyrelser fået fordelt udvalgsposterne. 

De politikere, der har fået plads i de kommunale social- og sundhedsudvalg, er relevante som samarbejdspartnere for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, og de har derfor nu modtaget et ”tillykke med valget”-brev.

I brevet opfordrer formand Mari-Ann Petersen politikerne til inddrage medarbejderne, når de skal udforme deres politik til gavn for borgerne.

Når de medarbejdere, der skal arbejde med projekterne, inddrages, og alle sider af sagen vendes, er jeg sikker på, at de beslutninger, I træffer, vil have en lettere vej ud i virkeligheden!”, lyder det i brevet. 

Aktuelle temaer

En række aktuelle udfordringer kalder særligt på, at kommunalpolitikerne inddrager fagforeningen. I brevet peges først og fremmest på manglen på uddannet social- og sundhedspersonale, hvor fagforeningen har en række forslag til, hvordan kommunerne kan rekruttere og fastholde tilstrækkeligt med personale.

 

Desuden opfordres politikerne til at inddrage fagforeningen, når der skal formuleres nye værdighedspolitikker. I den forbindelse har fagforeningen også sendt et idekatalog til fællestillidsrepræsentanterne i alle kommuner, hvor de værdighedspolitikker, der blev vedtaget i 2016, er blevet gennemgået til inspiration for udformningen af nye politikker i løbet af 2018.

 

Også temaerne velfærdsteknologi og rehabilitering berøres i brevet, der fremhæver begge dele som vigtige elementer i udviklingen af større livskvalitet for borgerne – men ikke hvis det bruges som redskaber til  at spare på velfærden i stedet for at løfte den.

 

Hvis teknologier og rehabilitering skal blive en succes, skal man huske at kompetenceudvikle medarbejderne og lade være med at budgettere med besparelser, før man har set, at teknologierne rent faktisk har haft en besparende effekt, lyder opfordringen.  

Bistår gerne

Brevet er sendt til alle relevante samarbejdspartnere uden skelen til partifarve, oplyser formand Mari-Ann Petersen.

 

"I fagforeningen ser vi ikke på, om politikerne tilhører den ene eller den anden blok, når vi forsøger at gøre vores indflydelse gældende. Ligesom i forbindelse med kommunalvalget, er det en styrket velfærd, der er vores fokus. Og vi spiller ind alle de steder, vi kan, i forhold til den dagsorden. Til gavn for borgerne og til gavn for vores medlemmers arbejdsliv".

 

Brevet slutter med et ønske om held og lykke med arbejdet de næste fire år og et løfte fra fagforeningen om at stille sig til rådighed for at levere fakta, undersøgelser og konkrete input til det videre politiske arbejde.