FOA SOSU anbefaler et nej til OK17

Aftalen om en ny overenskomst på det private område er simpelthen ikke god nok, mener bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen. Bestyrelsen anbefaler derfor – modsat FOAs hovedbestyrelse – medlemmerne at stemme nej til aftalen.

Lønstigningerne er for små, og 32 seniordage er ikke meget værd, når man selv skal betale for dem.

Sådan lyder vurderingen fra bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen (FOA SOSU), der derfor anbefaler medlemmerne at stemme nej til aftalen om ny overenskomst på det private område.

Inden bestyrelsen traf sin beslutning havde aftalen været på dagsordenen i FOAs hovedbestyrelse, hvor FOA SOSUs deltagere i mødet, formand Mari-Ann Petersen og faglig sekretær Janine Almy, gik imod flertallet og stemte nej.

På et efterfølgende møde i FOA SOSUs bestyrelse fik de to enstemmig opbakning til denne holdning. Og anbefalingen til medlemmerne blev derfor et nej.

Demokratiet fungerer

Mari-Ann Petersen kan godt forstå, hvis medlemmerne synes, at det er mærkeligt, at de får to modstridende anbefalinger fra FOA.  

”FOAs 38 afdelinger er selvstændige foreninger. Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen. Det er derfor udtryk for, at demokratiet fungerer, at vores holdning ikke altid er i overensstemmelse med holdningen i forbundets hovedbestyrelse”.

”Det er meget ærgerligt, hvis der er medlemmer, der er blevet forvirrede over det her. Men det ville være langt mere forkert, hvis vi gik ud og bakkede op om noget, som vi ikke synes, at vores medlemmer kan være tjent med”, siger Mari-Ann Petersen.

 

 

Bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen udtaler følgende:

Fagforeningens bestyrelse har drøftet forligene på de enkelte områder.

Vi må beklageligvis konstatere, at resultaterne ikke i tilstrækkelig grad lever op til medlemmernes krav.

  • Efter flere magre resultater har der været berettigede forventninger om pæne lønstigninger denne gang. Det blev kun til 2,50 kr. i timen om året – i alt 7,50 kr. i løbet af 3 år. Det er kun 75 øre mere end ved sidste overenskomst – altså igen et magert resultat.
  • Det blev heller ikke til et ekstra lønløft til de lavestlønnede.Vi fik 32 seniordage, og dem er der behov for, når vi skal arbejde i flere og flere år. Men vi skal selv betale dem - enten over lønnen, pensionen eller via fritvalgs-kontoen - så det er en dyr ”gave”.
  • Også de to børneomsorgsdage er uden løn. 

På den baggrund anbefaler en enig bestyrelse, at du stemmer NEJ til overenskomsterne. Det samlede resultatet er ikke godt nok!

Vi anbefaler også et nej i solidaritet med de store områder, hvor arbejdsgiverne fremover kan indføre systematisk overarbejde op til 42 timer om ugen. Det rammer ikke os, men vi stemmer om hele den samlede pakke på det private område og ønsker ikke være med til at forringe vilkårene for andre.

Vi opfordrer alle medlemmer til at stemme – og stemme NEJ.

 

På bestyrelsens vegne

Mari-Ann Petersen, formand