Formand Mari-Ann Petersen aflægger beretning på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017

Foto: Mark Knudsen/Monsun

Det nytter at kæmpe

Formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen Mari-Ann Petersen opfordrede i sin mundtlige beretning på fagforeningens generalforsamling til at stå vagt om velfærden.

 

Formand Mari-Ann Petersen var helt tilbage i historiebøgerne i sin mundtlige beretning til fagforeningens generalforsamling onsdag den 15. november.

FOA SOSU har rødder tilbage til Tjenestepigernes fagforening, som blev stiftet i 1899, og Mari-Ann Petersen konstaterede, at der er sket meget siden dengang, og at det har nyttet at kæmpe.

”Og det gør det stadigvæk”, understregede hun.

Udviklingen går nemlig den forkerte vej, og den økonomiske utryghed vokser.

”Regeringens bud på velfærd er velfærd til dem, der har mest i forvejen. Hvis Finansloven vedtages, som den er fremlagt, så er der igen skattelettelser til dem, der ikke mangler noget”, sagde Mari-Ann Petersen.

Den offentlige sektor skrumper

Den offentlige sektor bliver mindre og mindre, og velfærd bliver et marked for private firmaer, konstaterede formanden og opfordrede til, at man tænker sig om, inden man sætter sit kryds ved valget til kommuner og regioner den 21. november.

”Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvor man sætter sit kryds.  Det får betydning for velfærden de næste fire år. I dag bruger hver anden offentlig ansat tid uden for arbejdstiden for at sikre, at arbejdsopgaverne bliver løst i en ordentlig kvalitet – så valget får også betydning for arbejdsforholdene, for arbejdsmiljøet og fagligheden”.

”Fagforeningen opfordrer hverken til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti, men vi opfordrer til, at man bruger sin stemme til at forsvare den fælles velfærd. Og vi minder gerne om, hvem der har støttet nedskæringerne”. 

Nye overenskomster

Mari-Ann Petersen brugte desuden sin mundtlige beretning til at varme op til de forestående overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

”For 10 år siden sagde medlemmerne fra og kæmpede sig til en mere retfærdig løn (konflikten i 2008, red.). Det kan vi gøre igen. Vi SKAL kræve et godt resultat!”, slog hun fast og tilføjede, at bestyrelse og fællestillidsrepræsentanter i starten af det nye år vil forberede sig på, hvad sker der, hvis FOA ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat, eller hvis medlemmerne stemmer nej til resultatet.

Tak til medlemmerne

Som det sig hør og bør, sluttede Mari-Ann Petersen sin beretning med en tak.

”Ikke mindst tak til alle jer medlemmer, der hver dag kæmper for at opretholde velfærden, og som samtidig er aktive fagforeningsmedlemmer. Jeg håber, og jeg arbejder for, at vi sammen bliver en endnu stærkere kraft, der både kan sikre bedre løn- og arbejdsforhold, og at vi sammen kan være med til at vende samfundsudviklingen”.