Pressemeddelelse

Manglende styring på økonomien i Region Hovedstaden og på Herlev og Gentofte Hospital

Pressemeddelelse i forbindelse med besparelser på Herlev/Gentofte Hospital

Budgetreguleringen på Herlev/Gentofte hospital her i starten af budgetåret 2017 viser, at regionen - og specielt Herlev/Gentofte Hospital - ikke har styr på økonomien. Det er stærkt foruroligende for både patienter og medarbejdere.

Herlev/Gentofte Hospital har meldt ud, at besparelsen på 45 millioner kun kan tages på lønbudgettet, hvilket derved betyder afskedigelse af ca. 100 medarbejdere.

Arbejdsmiljøet for medarbejderne og specielt for FOAs faggrupper er allerede helt i bund på mange af arbejdspladserne i Region Hovedstaden, og FOA er alarmeret over udviklingen i forhold til medarbejdernes trivsel, som nu forringes yderligere på Herlev/Gentofte Hospital.

Herlev/Gentofte Hospital begrunder besparelserne på 45 millioner med stigende udgifter til kræftmedicin og råderum til indflytning på Nyt Hospital Herlev.

En besparelse så kort inde i budgetåret burde vække bekymring hos både de politisk ansvarlige i regionen og sundhedsministeren. Besparelsen kommer, efter at regionens hospitaler samlet set lige har sparet 360 millioner for budgetåret 2017.

Strukturelle og udviklingsmæssige tiltag på hospitalsområdet har medført, at regionen ikke kan styre økonomien og nærmest ad hoc laver besparelser - og konstant afskediger frontpersonalet. I 2016 måtte regionen genåbne budgettet midt i budgetåret og gennemføre massive besparelser.

FOA er bange for, at vi ikke har set de sidste budgetbesparelser i år eller de kommende år på Herlev/Gentofte Hospital eller på andre af regionens hospitaler.

Udgiftspresset til nye hospitalsbyggerier er bekymrende. Der skal i henhold til aftalen om kvalitetsfondsbyggerierne f.eks. effektiviseres mellem 4 og 8 % i forhold til nyt hospitalsbyggeri og der er også udgifter til indflytning på de nye hospitalsbyggerier. I Herlev/Gentofte Hospitals nye besparelser er de 20 millioner netop i forhold Nyt Hospital Herlev.

Herlev/Gentofte Hospital melder også i deres budgetregulering ud, at regionen ikke dækker aktivitetstabet i forbindelse med indførelse af sundhedsplatformen for 2017, og at dette indebærer en alvorlig risiko for Herlev/Gentofte Hospitals økonomi. Hvis Regeringen i den kommende økonomiaftale med Danske Regioner så også igen pålægger et 2 % effektiviseringskrav, så vil økonomien bryde helt sammen på Region Hovedstadens hospitaler.

 

Lene Lindberg, talsmand for FOA-afdelingerne i Region Hovedstaden

For kontakt: Mail: lli001@FOA.DK Tlf. nr.: 24 21 56 72