Medlemskab og konfliktunderstøttelse

Kun medlemmer, indmeldt senest 1. januar 2018, kan få konfliktunderstøttelse, hvis OK18 resulterer i en konflikt

I 2018 skal vi have nye overenskomster på det offentlige område. Hvis vi ikke kan blive enige med arbejdsgiverne, kan det ende med konflikt ligesom i 2008.

Hvis man bliver del af en konflikt, får man ikke løn, men strejkeunderstøttelse. Og kun, hvis man er medlem af fagforeningen. Hvis ikke, står man uden indtægt under konflikten.

FOAs hovedbestyrelse har besluttet, at man for at kunne få konfliktunderstøttelse, skal være indmeldt senest 1. januar 2018.