V for velfærd på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017
Generalforsamlingen fandt sted kun en uge før valget til kommuner og regioner, så det var en oplagt anledning til at minde om at bruge velfærdens stemme ved valget.
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Fagforeningen til eksamen

Der var opbakning fra medlemmerne til både beretningen og arbejdsprogrammet på fagforeningens generalforsamling.

 

Den årlige generalforsamling i FOA Social- og Sundhedsafdelingen er en slags eksamen. Hvis bestyrelse og politisk ledelse ikke har levet op til medlemmernes forventninger i det forgangne år, er der kontant afregning fra talerstolen.

At dømme efter debatten på den netop overståede generalforsamling den 15. november i Østerbrohuset, er alle bestået. Heldigt nok kan man sige, for både politisk ledelse og bestyrelse ser ud som før generalforsamlingen, da alle dem, der var på valg, modtog genvalg, og der ikke var modkandidater.

Vi skal nok nå det

Både beretning og arbejdsprogram (se det her, side 23) blev vedtaget, og Mari-Ann Petersen lovede forsamlingen, at selvom det er et ambitiøst arbejdsprogram, er det ikke for ambitiøst.

”Vi skal nok nå rundt om det hele, inden vi ses igen. Det er ikke sikkert, vi når helt i mål – nogle af punkterne skal vi måske arbejde med i 10 år. Men det er vigtigt, at vi er præcise på, hvad det er, vi vil. Nu kan I sige ”skam jer”, hvis vi kommer tilbage til jer om et år, og der er noget af det, der står her, vi ikke har arbejdet med.

Stadig brug for hjælperne

Både efter formand Mari-Ann Petersens beretning og fremlæggelse af bestyrelsens forslag til arbejdsprogram blev ordet givet frit, og en række medlemmer var på talerstolen:

Vibeke Jensen, fællestillidsrepræsentant i Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune og medlem af bestyrelsen takkede for beretningen, der blandt andet havde været rundt om trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Vibeke Jensen glædede sig i den forbindelse over, at trepartsaftalen forbedrer social- og sundhedshjælpernes muligheder for videreuddannelse til social- og sundhedsassistenter, men ikke alle hjælpere skal være assistenter, understregede hun.

”Vi må ikke negligere, at hjælperne gør et kæmpe stykke arbejde derude, og at det er vigtigt, de er der”, sagde Vibeke Jensen.

Hun påpegede desuden nødvendigheden af, at fagforeningen har et fortsat fokus på, at man ikke skal indplaceres som nyuddannet social- og sundhedsassistent, hvis man har en årelang erfaring som -hjælper med sig i rygsækken.

”Men medlemmerne skal også blive bedre til at sælge sig selv og ikke bare acceptere hvad som helst”, tilføjede hun.

Næstformand Tina Græsted bakkede op:

”Nej, man skal ikke tilbage på assistent-startløn. Sig nej! Lad være! Vær uenige! Vi kæmper videre”, lovede hun.

Det kan ikke blive ved

Flere var på talerstolen med budskaber om, at lønnen hverken afspejler erfaring eller ansvar, men Sille Solgaard Christensen, Københavns Kommune, ville hellere tale om vilkår:

Sille Solgaard Christensen på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017

”De kunne næsten give mig 10.000 kroner mere om måneden, uden at det ville hjælpe noget, så længe vilkårene er, som de er. Vi kan fandeme ikke blive ved på den her måde”, lød hendes budskab.

Samme budskab kom fra fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital, Kisser Maak:

Kisser Maak på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017
”Vores medlemmer er nedslidte. Som tillidsvalgte bestiller vi ikke andet end at rende til sygefraværssamtaler”.

De pressede arbejdsforhold har konsekvenser for medarbejdernes efter- og videreuddannelse, tilføjede Kisser Maak:

”Kompetencefondene bugner, og kollegerne vil gerne uddannes, men de får ikke tiden til det. Der er ikke plads til videreuddannelse med de normeringer, vi har i dag.

Skriv til jeres politikere

Fra talerstolen lød også en opfordring til, at man som borger og offentligt ansat kontakter sine politikere, hvis der er noget, man gerne ser ændret.

Opfordringen kom fra Benthe Viola Holm, der foruden at være social- og sundhedshjælper også er medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

Benthe Viola Holm på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017

”Jeg er for nylig blevet opmærksom på, at der ikke længere er noget, der hedder vejtid i Hvidovre Kommune. Det anede jeg ikke, selvom jeg sidder i kommunalbestyrelsen. Skriv til jeres kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis der er noget, I gerne vil have lavet om, for vi ved ikke altid, hvad der foregår”.

Kontingentet stiger

Det er generalforsamlingen, der bestemmer, hvor mange penge fagforeningen har at gøre godt med. For første gang siden 2009 skulle generalforsamlingen denne gang tage stilling til et forslag om en kontingentstigning på 20 kroner.

Forsamlingen accepterede stigningen, der blandt andet vil finansiere, at der oprustes på sagsbehandlingen på Godthåbsvej.

Maja Lehmann, Tårnby Kommune påpegede, at man ville kunne finde en del penge ved at nedlægge trykning og distribution af medlemsbladet FOA SOSU.

”Det er spild af papir”, slog hun fast.

”Spørgsmålet er ikke om men hvornår vi skal udkomme udelukkende elektronisk", svarede formand Mari-Ann Petersen, men tilføjede, at tiden efter bestyrelsens mening ikke er moden endnu.

Ingen fond til ømme rygge

Jane Dippel Nielsen, Tårnby Kommune, havde indsendt et forslag til generalforsamlingen. Ifølge forslaget skulle fagforeningen oprette en fond eller en pulje, der kunne give tilskud til behandling til medlemmerne.

Jane Dippel Nielsen på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017

”Vi har et hårdt fysisk arbejde med vrid og løft, og det er ikke alle, der selv har råd til at betale for en fysioterapeut eller kiropraktor. Mulighed for tilskud fra fagforeningen ville stille os mere lige”, mente hun.

Det fik Per Sander, Rødovre på talerstolen:

Per Sander på generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen 2017

”Jeg synes ikke, at mit kontingent skal betale sådan noget. Hvis I har et problem i Tårnby, så rejs det dér – det er ikke mit problem ude i Rødovre.

Det var flertallet af forsamlingen enige med ham i, og forslaget blev derfor ikke vedtaget.

Det blev til gengæld en lang række forslag til ændring af fagforeningens love, fremsat af bestyrelsen. Ændringerne betyder blandt andet, at det fremover er lettere at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og at det ikke længere er muligt at konstituere et bestyrelsesmedlem på en post som faglig sekretær, hvis en faglig sekretær fratræder i perioden mellem to generalforsamlinger.

De samlede love inklusive de vedtagne ændringer vil fremgå af hjemmesiden snarest muligt.

 

 

FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse på generalforsamlingen 2017 

Bestyrelsen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen. Fra venstre faglig sekretær Charlotte Von Mehren, Kisser Maak, Heidi Kelm Jensen, Kate B. Flenting, næstformand Tina Græsted, Faglig sekretær Eva D'Artibale Lorenzen, Vibeke Jensen, Jean Petersen, Susan McAlden, Laila Marie Hansen, faglig sekretær Janine Almy, formandMari-Ann Petersen, faglig sekretær Maria Kim Konstantinidou, Lisbeth Glaven, 2. suppleant Christina Risberg Müller og Elsbeth Bjørnkjær.