Fagforeningen ønsker forsøg med 30-timers arbejdsuge

En 30-timers arbejdsuge med fuld løn vil tjene sig ind i form af lavere sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning. Det mener flere fagforeninger, der foreslår forsøg i Københavns Kommune.

Alt for mange bliver fysisk nedslidte eller må sygemeldes med stress og kommer ikke tilbage til arbejdsmarkedet.

Den udvikling skal vendes, mener den københavnske fagbevægelse, der derfor står sammen om et forslag om et forsøg med 30 timers arbejdsuge for ansatte i Københavns Kommune.

Forslaget er rejst af FOA SOSU, LFS, FOA/KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening og HK Kommunal Hovedstaden, og inspirationen kommer blandt andet fra Göteborg, hvor en gruppe ansatte i den kommunale ældrepleje arbejder 30 timer om ugen til fuld løn.

Flere medarbejdere

Opgaverne vil stadig skulle løses på det nuværende niveau, understreger faglig sekretær Charlotte Von Mehren, FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

"Der vil derfor skulle ansættes nogle andre til at overtage de timer, medarbejderne går ned i tid, men det, mener vi, kan finansieres ved hjælp af de reducerede udgifter til sygefravær som følge af mindre nedslidning". 

"En 30 timers arbejdsuge, vil give medarbejderne mere hvile og skåne bevægeapparatet, så man kan holde helt til pensionen".

Forslaget går på at afprøve ideen i et pilotprojekt.

Både Alternativet og Enhedslisten har tidligere foreslået indførelse af 30 timers arbejdsuge.

Vælgermøde

Den 16. november kl. 19-21 holder fagbevægelsen i København vælgermøde under titlen: "Forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune, fra idé til virkelighed". Mødet finder sted hos HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.