Evangeline Santos Wagener fik 25.000 kroner efter et løntjek. Foto Mark Knudsen/Monsun

Fik 25.000 kroner efter et løntjek

Evangeline Santos Wagener er glad for, at hun tog imod tilbuddet om at få tjekket sin løn

Da tillidsrepræsentanten på plejehjemmet Rosenborgcentret i København i foråret 2016 opfordrede kollegaerne til at få tjekket deres lønsedler for uregelmæssigheder hos FOA Social- og Sundhedsafdelingen, sprang Evangeline Santos Wagener til med det samme. 

”Hvis der var problemer med min løn, ville jeg aldrig selv kunne finde ud af det, så jeg sagde ja til at få lønnen tjekket”, fortæller Evangeline Santos Wagener, social- og sundhedshjælper på Rosenborgcentret.

Et tilbud hun er særdeles glad for, at hun takkede ja til.

Flere problemer

For efter fagforeningens gennemregning viste det sig, at der var problemer med blandet andet afspadsering, betaling for søgne/helligdage og fridøgn.

Problemer, der alle var kommet i forbindelse med Københavns Kommune indførelse af det nye vagtplansystem KAS, og som for Evangeline Santos Wageners vedkommende havde stået på fra den 1. april 2015 til den 30. januar 2016.

FOA Social- og Sundhedsafdelingen forhandlede efterfølgende med Københavns Kommune, og det endte med, at Evangeline Santos Wagener fik udbetalt 25.000 kroner i januar 2017.

”Jeg har ikke forstand på min løn, så det er bare dejligt, at FOA kan hjælpe, for jeg kunne aldrig selv have fundet fejlene. Og så glæder jeg mig over, at jeg havde gemt mine arbejdssedler, så FOA havde noget at regne ud fra”, siger Evangeline Santos Wagener.