Der er meget at kæmpe for

At ledere møder kritik med modstand er et symptom på en tavshedskultur, der præger hele samfundet, mener sociolog Rasmus Willig.

I syv år har sociolog Rasmus Willig undersøgt, hvordan ledere tager imod kritik fra deres medarbejdere, og stakken af eksempler på svar som ”du er vist ikke forandringsparat” eller ”hvorfor har du altid nej-hatten på?” er vokset til enorme højder undervejs.

Det er dig, der er problemet

Rasmus Willig præsenterede den 6. september sin undersøgelse og sin bog ”Afvæbnet kritik” på et fyraftensmøde i fagforeningen.

Hvis nogen var kommet for at få redskaber til, hvordan de kunne ytre sig om problemer uden at blive beskyldt for at sprede dårlig stemning eller blive afkrævet et ”hvad ville du selv gøre?!”, blev de skuffede.

Det går nemlig kun en vej med friheden til at ytre sig, mener Rasmus Willig: Nedad.

”Man får at vide, at det er en selv, der har et problem, hvis man påpeger, at der er noget galt, og bliver opfordret til at søge hjælp for at blive mere robust. Du kan med andre ord gå på kursus og betale for din egen underkastelse”, sagde han.

Der er ingen redskaber

”Hvis jeg stod her og gav dig redskaber til at tage konflikten med din leder, kunne jeg risikere, at du blev fyret”, svarede Rasmus Willig, da en tilhører bad om et godt råd.

Willig redegjorde for, hvordan en tavshedskulturen breder sig alle vegne i samfundet: Hvordan offentlighedsloven snarere har fået karakter af en lukkethedslov, og hvordan samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladserne har udviklet sig fra medbestemmelse over medhør til medgørlighed.

”Der er ingen redskaber. Det er helt forfra. Vi står i en moralsk, etisk, politisk kamp, og der er meget at kæmpe for”.

Ingen gik ligefrem opmuntrede fra oplægget, men absolut inspirerede. Som en tilhører sagde:

”Hvis ikke vi finder solidariteten frem og står sammen, når vi aldrig tilbage til det, der var”.