Opbakning til forsøg med 30 timers arbejdsuge

Kandidater fra flere partier erklærer sig positive over for forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation i Københavns Kommune


Alt for mange bliver fysisk nedslidte eller må sygemeldes med stress og kommer ikke tilbage til arbejdsmarkedet.

Den udvikling skal vendes, mener den københavnske fagbevægelse, der derfor er gået sammen om et forslag om et forsøg med 30 timers arbejdsuge for ansatte i Københavns Kommune med fuld løn- og personalekompensation.  

Teorien er, at en kortere arbejdsuge vil reducere sygefraværet og fastholde medarbejderne længere på arbejdsmarkedet, så forsøget vil tjene sig selv ind på længere sigt.

De otte fagforeninger, heriblandt FOA Social- og Sundhedsafdelingen, havde en uge før kommunalvalget inviteret en række kandidater til borgerrepræsentationen til vælgermøde med kun det ene punkt på dagsordenen.

Opbakning fra flere kandidater

Forslaget går på at afprøve ideen i et pilotprojekt, og på vælgermødet blev der talt en del om mod. Mod til at turde kaste sig ud i et forsøg og prøve det af.

Umiddelbart var der opbakning fra Enhedslistens Karina Vestergaard Madsen, Annika Smith fra SF og Jonas Sloth Bach fra Alternativet, der alle troede på, at det ville kunne hænge sammen økonomisk.

Susanne Møller, Konservative, troede ikke rigtig på ideen: ”Da vi gik fra 40 til 37 timer, skulle vi bare løbe hurtigere, og det frygter jeg vil ske igen. Deltid er en god ide, men det skal være til den lønbrøk, der passer til”.

Her indvendte Karina Vestergaard Madsen (EL), at man som lavtlønnet ikke har råd til bare at træffe det valg at gå ned i tid.

Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet havde svært ved at se, at der skulle kunne findes flere penge i en tid, hvor billigere Lamborghinier og alkoholsodavand prioriteres over velfærd, som han sagde. Men skulle det lykkes at finde flere penge, ville han hellere bruge dem på flere hænder.

”Jeg tror, at flere kolleger er mere effektivt i kampen mod stress end nedsat arbejdstid”, argumenterede han.

Liberal Alliances kandidat Danny Malinowsky så gerne, at kommunale arbejdspladser forsøgte sig frem med kortere arbejdstid, men de skulle finde pengene selv – eksempelvis ved at afskaffe fjollede cheflag eller fjollede regler, som han sagde.

Chef på 30 timer

I panelet var der også blevet plads til en ikke-politiker, nemlig Mads Ingemann Blücher, der er direktør i en virksomhed, der praktiserer 30-timers arbejdsuge.

”Det er med til at gøre os til en attraktiv arbejdsplads, og det gør, at medarbejderne kan holde til at give lidt ekstra, når det er nødvendigt. Hvis man hele tiden ligger på 100 procent, skal man pludselig præstere 120 procent under spidsbelastninger, og det er der ingen, der kan holde til”, mente han.

”Det handler også om at kunne tiltrække medarbejdere”, indskød Annika Smith, SF. ”Mange af de grupper, vi taler om her, har brug for at blive talt op, hvis vi ikke skal risikere at komme til at mangle arbejdskraft”.

Da mødet var ved vejs ende, var opbakningen til en 30 timers arbejdsuge vokset, da Søsser Grønnegaard fra Dansk Folkeparti erklærede sig som tilhænger af et forsøg.

Foruden FOA Social- og Sundhedsafdelingen står LFS, FOA/KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening og HK Kommunal Hovedstaden bag forslaget.