Valg på generalforsamling d. 29. november

Kom og vær med til at vælge næstformand, faglig sekretær, bestyrelsesmedlemmer, faggrupperepræsentanter, kritisk revisor og fanebærer

 Læs om generalforsamlingen den 29. november i særnummer af infoa

Tilmeld dig generalforsamling og spisning - senest onsdag den 23. november 2016
 

Valg på generalforsamlingen den 29. november 2016

På fagforeningens ordinære generalforsamling den 29. november er følgende poster på valg:

  1. Næstformand (Tina Græsted genopstiller)
  2. En faglig sekretær - vakant
  3. Tre ordinære bestyrelsesposter (Kisser Maak og Heidi Kelm Jensen genopstiller) - en plads vakant
  4. Yderligere en ordinær bestyrelsespost såfremt et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer vælges til posten som faglig sekretær
  5. En 1. bestyrelsessuppleantpost (Carina B Olsen genopstiller)
  6. En 2. bestyrelsessuppleantpost - vakant
  7. En kritisk revisor (Britta Markussen genopstiller)
  8. En fanebærer (Benthe Viola Holm genopstiller)
  9. 11 faggrupperepræsentanter og 11 suppleanter for disse.

Der er opstillingsfrist frem til den 1. november 2016, kl. 12.00. Navne på de opstillede lægges derefter på hjemmesiden, og alle der stiller op har mulighed for at få præsentationsmateriale på fagforeningens hjemmeside.

Hvis du ønsker at repræsentere din faggruppe, så skal du stille op til valg ved den ordinære generalforsamling den 29. november.

Send dit kandidatur til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, så fagforeningen har det i hænde senest tirsdag, den 1. november 2016, kl. 12.00. Send dit forslag til politisk konsulent, Eskild Høegh-Andersen, på e-mail: esha@foa.dk eller med post til FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg.

NB: Dagsorden og beretning offentliggøres her på hjemmesiden tirsdag den 1. november og i medlemsbladet infoa tirsdag den 15. november.