Uholdbar økonomiaftale for regionerne

I torsdags indgik Venstre-regeringen og Danske Regioner økonomiaftale for regionernes budget 2017. Regioner fik ikke flere penge, hvilket er helt urimelig ifølge FOA Social- og Sundhedsafdelingen

”At regionerne ikke har fået tilført nye midler i den netop indgået økonomiaftale mellem Venstre-regeringen og Danske Regioner er ren nedslagtning. Problemet er, at de besparelser der nu kommer på ingen måde kan stå alene, fordi der har været så mange besparelser igennem de seneste seks år. I forvejen har nogle af regionens hospitaler stadig underskud på budgettet for 2015 og er pt. i gang med at fyre medarbejdere og at effektivisere,” forklarer Eva D’Artibale Lorenzen, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen og fortsætter:

”Det er helt uholdbart, at regionerne ikke har fået flere penge samtidig med, at Venstre-regeringen forventer øget kvalitet og service”.

Venstre-regeringens nye økonomiaftale med Danske Regioner betyder, at der bliver nulvækst i den tilførte økonomi og stor vækst i udgifterne til at servicere og behandle patienterne. Region Hovedstaden forventer at skulle finde besparelser på ca. 500 millioner kroner i 2017. Og dertil kommer de årlige effektiviseringer på to procent.

”Vi kan godt frygte, at vi nu skal ud i fyringsrunder, og at det igen vil gå ud over vores sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter. Her er det vigtig, at ledelserne holder sig for øje, at tværfaglighed på afdelingerne er en nødvendighed. Der er nemlig behov for ”forskellige øjne” på patienten, hvis vi skal undgå fejlbehandling, patientklager, for tidelige udskrivelser og genindlæggelser. Og det bliver som bekendt dyrere i den lange ende, hvilket enkelte ledelser også har erkendt”, forklarer Eva D’Artibale Lorenzen, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.