Stop af sygedagpenge?

Hvis du har fået stoppet sygedagpengene med tilbagevirkende kraft, så er det måske muligt at få genoptaget sagen. Læs artiklen "Har du fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft?" i det nye nummer af infoa, der udkommer i dag

Ankestyrelsen har efter højesteretsdom i september 2015, ændret praksis om stop af sygedagpenge. Har du fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, så er det muligt, at din sag kan genoptages.

Læs artiklen "Har du fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft?"

Læs infoa nr. 2, 2016