Status på lønproblemerne i København

I forbindelse med udbetalingen af lønnen for januar, fik FOA Social- og Sundhedsafdelingen en del henvendelser fra medlemmer, der ikke havde fået udbetalt deres tillæg. Nogle af fejlene er nu rettet af Københavns Kommune, andre undersøges fortsat

I FOA Social- og Sundhedsafdelingen har faglig sekretær Charlotte von Mehren sammen med en række tillidsvalgte fra Københavns Kommune arbejdet på højtryk de seneste par dage, for at nå til bunds i problemerne med sidste lønkørsel. Og det er nu lykkes at få en løsning og en forklaring på nogle af problemerne med lønudbetalingerne, andre undersøges fortsat.

Hjemmeplejen Valby/Vesterbro/Kongens Enghave
Hvad angår medarbejderne fra Hjemmeplejen Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, der ikke fik udbetalt deres søgne- helligdagstillæg (FO-dage) for jul/nytår 2015 med lønnen for januar, kan nu se frem til at få udbetalt deres tillæg med lønnen i februar. Det er meldingen fra Koncern Service i Københavns Kommune til FOA Social- og Sundhedsafdelingen i dag. Forklaringen på problemerne med de manglende udbetalinger er ifølge Koncerns Service, at vagtplanssystemet KAS ikke var sat til at udbetale tillæggene straks, men til en måned senere.

Den Sociale Hjemmepleje på Enghavevej
En gruppe ansatte fra Den Sociale Hjemmepleje på Enghavevej fik ikke udbetalt deres aften-/nattetillæg med januar lønnen. Årsagen var, at man ikke havde fået tastet medarbejdernes genetillæg rigtigt ind. De ansatte fra den sociale hjemmepleje får ligeledes deres manglende tillæg udbetalt med lønnen i februar, lyder løftet fra Koncern Service.

Hjemmeplejen Amager
En gruppe medarbejdere fra Hjemmeplejen Amager har også haft problemer med at få udbetalt den korrekte løn i januar. Men hvad der er gået galt vides endnu ikke. Koncern Service afventer for øjeblikket svar fra KMD, der står for Københavns Kommunes lønudbetalinger.

Problematisk vagtplansystem
Faglig sekretær Charlotte von Mehren er tilfreds med, at det er lykkes at få svar på nogle af problemerne med lønudbetalingerne i januar. Men hun synes, at det fortsat er et kæmpe problem, at medarbejderne fortsat skal døje med så mange problemer med det nye vagtplanssystem KAS, der trådte i kraft for 10 måneder siden. Og hun håber inderligt, at Københavns Kommune kommer på plads med vagtplansystemet inden kommunen indfører nyt lønsystem pr. 1. april i år.