Pressemeddelelse: Region Hovedstadens vedtagelse af budget 2017

Region Hovedstadens vedtagne budget for 2017 skaber alarmerende ringere arbejdsmiljø for medarbejderne

FOA ser med stor bekymring på det netop vedtagne budget for 2017. Der skal sammenlagt spares 640 millioner og det er rigtig mange penge, når der allerede er skåret så meget i økonomien, at regionen ikke kan sikre patientsikkerheden og arbejdsvilkårene for medarbejderne.

Region hovedstaden skriver i deres pressemeddelelse, at hospitalerne i deres spareforslag har lagt op til, at der skal skæres 900 stillinger væk. Regionen skriver, at de dog forventer, at der sker langt færre opsigelser end de 900. Men selv om der sker en del færre opsigelser end de 900 planlagte stillinger, så vil der stadig mangle 900 medarbejdere i regionen til at varetage service, pleje og behandling af patienterne, om årsagen så er afskedigelser eller nedlæggelse af vakante stillinger.

Arbejdsmiljøet for medarbejderne er allerede helt i bund på mange af arbejdspladserne i Region Hovedstaden og FOA er alarmeret over udviklingen i forhold til medarbejdernes trivsel. Med udsigt til nedlæggelse af 900 stillinger, vil det forværre et allerede belastet arbejdsklima og arbejdsmiljø. Antallet af FOA medlemmer, der bukker under for et stigende arbejdspres og dårligt arbejdsmiljø, har taget en udvikling, der er meget bekymrende og som FOA er nødt til at adressere endnu mere med de vedtagne besparelser.

I budgettet kan man læse, at politikerne er klar over udfordringen omkring arbejdsmiljøet, idet de både har aftalt at sætte fokus på arbejdsmiljøforhold i driftsstyringen og afsætter 76 millioner til indfasningen af besparelserne i forhold til personaleomsætning og naturlig afgang. Det er positivt, at regionspolitikerne er klar over udfordringerne i forhold til arbejdsmiljøet og sætter fokus på dette, men det må også siges, det gøres på baggrund af, at de vedtager en økonomi, som de ved skaber dårligere arbejdsmiljø.

FOA vil blive ved med at følge udviklingen af medarbejdernes arbejdsmiljøforhold og trivsel tæt og i samarbejde med vores tillidsvalgte holde fokus på udviklingen af arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.      

 

Lene Lindberg

Talsmand for FOA afdelingerne i Region Hovedstaden

For kontakt:   
Mail: lli001@FOA.DK

Tlf. nr.: 24 21 56 72