Ny formand i FOA SOSU

Tidligere næstformand Mari-Ann Petersen blev valgt til formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen i aftes på en ekstraordinær generalforsamling, og nu tidligere formand Palle Nielsen takkede af.

Som ventet blev tidligere næstformand Mari-Ann Petersen valgt til formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen på den ekstraordinære generalforsamling i fagforeningens mødesal på Godthåbsvej 15 i aftes.

Mari-Ann Petersen var eneste kandidat til formandsposten, og de godt 80 medlemmer der deltog i generalforsamlingen stemte alle for Mari-Ann Petersen, som takkede for valget til formandsposten – et job hun ser frem til.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver en stor opgave, men jeg har også en bred erfaring. Jeg har været fællestillidsrepræsentant i hjemmeplejen i Københavns Kommune, og jeg har været faglig sekretær i tre år og næstformand her i fagforeningen i tre år. Sammen med dygtige kollegaer – valgte og ansatte – og ikke mindst de flere hundrede dygtige tillidsvalgte på arbejdspladserne, så tænker jeg, at sammen kan vi sikre stabilitet og udvikling af fagforeningen, takkede formand Mari-Ann Petersen på generalforsamlingen.

Ny pensionsbestemmelse

Også forslaget om ændring af bestemmelsen om afgangsalder for politisk ledelse blev vedtaget med samtlige stemmer, sådan at den nu er i overensstemmelse med forbundets pensionsbestemmelse.

Lovændringen handlede nærmere om paragraf 5, stk. 6, nr. 3: ”Afgangsalder for politisk ledelse følger den til enhver tid højeste folkepensionsalder, dog således at afgang kan udskydes til senest den efterfølgende generalforsamling.” En pensionsbestemmelse som nu er ændret til: ”Politisk ledelse skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder.”

Formand Palle Nielsen

Den ekstraordinære generalforsamling blev også et farvel til Palle Nielsen som formand. En post han har bestridt siden FOA Social- og Sundhedsafdelingen blev stiftet i 1997, da Foreningen for Sygehjælpere i Storkøbenhavn fusionerede med Husligt Arbejder Forbund Gladsaxe, Husligt Arbejder Forbund afd. 1 og Husligt Arbejder Forbund afd. 3.

Mari-Ann Petersen takkede Palle Nielsen på vegne af fagforeningens politiske ledelse, for hans enorme indsats for fagforeningen og medlemmerne. Hun sagde blandt andet, at Palle Nielsen har været helt afgørende for fagforeningens udvikling, og takkede ham for, at han har levet fuldt op til fagforeningens mission om at kæmpe for medlemmernes faglige og sociale rettigheder.

Konsulent Palle Nielsen

Generalforsamlingen blev alene et farvel til Palle Nielsen i egenskab af formand. Ikke personen Palle Nielsen, idet han i april måned skal afslutte en række opgaver for fagforeningen.

- Du bliver i fagforeningen i hele april måned som konsulent, til at varetage og afslutte en lang række opgaver – forhåbentlig. Jeg er nu helt sikker på, at de bliver afsluttet, forklarede en glad Mari-Ann Petersen.

Palle Nielsen takkede også for nu. Han følte sig, hverken ”slidt eller brugt”, og derfor havde han da også allerede søgt et job. For at gå derhjemme, det vil han ikke, fortalte han.

- I forhold til jer og kollegaerne, så er det sådan, at jeg lige er blevet valgt til at repræsentere vores kollegaer i pensionskassen, det vil sige, at jeg sidder i PenSams bestyrelse de næste fire år. Og jeg forventer også at blive næstformand i PenSam Holding. Og her er der også masser af kampe at kæmpe, sagde Palle Nielsen og fortsatte:

- Mit kontor er ryddet, det har jeg lovet Mari-Ann. Og fra i morgen vil der stå: Med venlig hilsen Palle Nielsen, konsulent.

Valg af næstformand og faglig sekretær

Med tidligere næstformand Mari-Ann Petersens valg til formand, skal der nu vælges en ny næstformand og en faglig sekretær til fagforeningen. Det sker på en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 13. april kl. 17.00 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København.

Der bliver kampvalg om posten som næstformand. Faglig sekretær Charlotte von Mehren og faglig sekretær Tina Græsted stiller begge op. Dertil kommer at der også bliver kampvalg om posten som faglig sekretær, fordi fællestillidsrepræsentant Charlotte Christiansen, Tårnby Kommune, og fællestillidsrepræsentant Janine Almy, Gentofte Kommune, har meldt deres kandidatur.

NB: Der afholdes afskedsreception for Palle Nielsen fredag den 8. april i fagforeningens mødesal fra kl. 13.30 til 16.00. Alle er velkomne!