Maria Konstantinidou - faglig sekretær
Nyvalgt faglig sekretær Maria Kim Konstantinidou
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Ny faglig sekretær valgt

På fagforeningens generalforsamling den 29. november 2016 var en række tillidsposter i fagforeningen på valg

På posten som faglig sekretær i fagforeningen var der kampvalg mellem Maria Kim Konstantinidou (fællestillidsrepræsentant i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og medlem af fagforeningens bestyrelse) og Peter Joakim Buch (arbejdsmiljørepræsentant i Socialforvaltningen i Københavns Kommune). Maria vandt valget med stemmerne 174 mod 66 stemmer til Peter. Dermed er Maria Kim Konstantinidou valgt som ny faglig sekretær og medlem af fagforeningens politiske ledelse.

Tre nye bestyrelsesmedlemmer
På generalforsamlingen blev der foruden ny faglig sekretær valgt tre yderligere medlemmer til bestyrelsen. Til to ordinære bestyrelsesposter blev Lisbeth Glaven (fællestillidsrepræsentant i psykiatrien i Region Hovedstaden) og Laila Marie Hansen (fællestillidsrepræsentant på Rigshospitalet) valgt.Til posten som 2. bestyrelsessuppleant blev Christina Risberg Müller valgt.
Alle posterne var vakante efter de ekstraordinære generalforsamlinger i foråret 2016, hvor der blev valgt ny formand, næstformand og faglig sekretær. Dertil kommer, at det mangeårige bestyrelsesmedlem, Mai-Britt Christensen, har valgt at gå på efterløn og derfor udtræder af bestyrelsen.
Der skal fra fagforeningen lyde en stor tak til Mai-Britt for hendes bidrag til bestyrelsesarbejdet gennem tiden.  

Genvalg på øvrige poster
Der var valg på yderligere seks poster. På posten som næstformand blev Tina Græsted genvalgt. På to ordinære bestyrelsesposter blev Kisser Maak og Heidi Kelm Jensen genvalgt. Som 1. suppleant til bestyrelsen blev Carina Barsøe Olsen genvalgt.
Den ene af fagforeningens kritiske revisorer, Britta Markussen, samt fagforeningens fanebærer Benthe Viola Holm blev ligeledes genvalgt til deres poster.  

Endelig var der valg til posterne som faggrupperepræsentanter for alle de faggrupper, der er medlemmer af fagforeningen. Her blev alle valgt. Du kan se den nye oversigt over fagforeningens faggrupperepræsentanter her: Faggrupperepræsentanter  

Fagforeningen ønsker alle de valgte et stort tillykke med valget og ser frem til samarbejdet med nye og genvalgte kræfter.