Generalforsamling: Mød kandidaterne

Der bliver kampvalg til posterne; faglig sekretær, ordinær bestyrelsesmedlem og 2. bestyrelsessuppleant på fagforeningens ordinære generalforsamling tirsdag den 29. november i Østerbrohuset. Du kan stemme på kandidaterne ved generalforsamlingen, men også i dagene før i fagforeningen på Godthåbsvej 15 på Frederiksberg

Mød kandidaterne:

Maria Kim Konstantinidou

Peter Joakim Buch

Laila Marie Hansen

Christina Risberg Müller

 
Læs beretningen

 
Dagsorden

Kl. 15.30–16.45: ”Åbent hus” i Østerbrohuset
Kl. 16.45–17.45: Middag

Kl. 17.45:     1. Velkomst
                   2. Godkendelse af forretningsorden
                   3. Valg af dirigenter
                   4. Valg af stemmeudvalg
                   5. Beretning
                   6. Budget samt kontingentfastsættelse
                   7. Indkomne forslag
                   8. Lovforslag
                   9. Valg


AD 7 – INDKOMNE FORSLAG:

Forslag fra Bjarne Ove Nielsen – se forslag i beretningen side 24.

AD 9 – VALG:

Bestyrelsen:
A. Næstformand Tina Græsted – genopstiller

B. Faglig sekretær – vakant
Bestyrelsesmedlem Maria Konstantinidou – opstiller
Peter Joakim Buch – opstiller

C. Ordinær bestyrelsespost – bestyrelsesmedlem
Kisser Maak – genopstiller

D. Ordinær bestyrelsespost – bestyrelsesmedlem
Heidi Kelm Jensen – genopstiller

E. Ordinær bestyrelsespost – vakant
Lisbeth Glaven – opstiller

F. Såfremt Maria Konstantinidou vælges til faglig sekretær, vælges yderligere et bestyrelsesmedlem
Laila Marie Hansen – opstiller

G. 1. bestyrelsessuppleantpost – 1. bestyrelsessuppleant
Carina Barsøe Olsen – genopstiller

H. 2. bestyrelsessuppleantpost – vakant
Laila Marie Hansen – opstiller
Christina Risberg Müller – opstiller

Øvrige:
I. Revisor – Britta Markussen – genopstiller

J. Fanebærer – Benthe Viola Holm – genopstiller

K. Valg af faggrupperepræsentanter – se oversigt i beretningen side 25.

 

På generalforsamlingen skal man være til stede under det enkelte dagsordenspunkt for at kunne afgive sin stemme.

 

STEM I FAGFORENINGEN
Medlemmer kan også afgive deres stemme ved personligt fremmøde i fagforeningen.

Onsdag den 23. november kl. 9.00–18.00
Mandag den 28. november kl. 9.00–15.30

 
Tilmeld dig (senest onsdag den 23. november 2016).