FOA's repræsentanter gennemgår uenighedsreferatet fra mæglingsmødet i KL d. 14. april 2016

Løn København

FOA Social- og Sundhedsafdelingen og repræsentanter fra FOA-forbund var den 14. april 2016 til mæglingsmøde i Kommunernes Landsforening (KL), i sagen om "Løn København". 

Mødet indeholdt en gennemgang af de nuværende og tidligere fejl,  opstået ved indførelse af vagtplansystemet KAS i april 2015.

Koncernservice mener, at de har genoprettet fejl og problemstillinger, hvilket vi ikke er enige i. Vi ser ikke ens på problemerne. 

Efter gennemgang af problemerne på begge sider af bordet, og med forslag om løsningsmuligheder fra vores side, gik parterne til drøftelse i hvert vores rum - Der blev forhandlet over flere timer ved forhandlingschefen fra FOA og forhandlingschefen for KL.

Efter seks timer blev parterne enige om at suspendere mæglingsmødet, da begge parter har behov for at undersøge nogle lønsagen yderligere og blev enige om at mødes igen snarest.

Jeg vil holde jer orienteret, så snart der er nyt i sagen.

Med venlig hilsen
Charlotte von Mehren, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen