Lige vilkår for samme arbejde - tak!

I et brev til en lang række kommunalpolitikere gør FOA Social- og Sundhedsafdelingen opmærksom på, at fagforeningen står til rådighed for politikerne, hvis de ønsker at drøfte DK-Plejes praksis med social dumping

FOA Social- og Sundhedsafdelingen har i dag skrevet til samtlige kommunalpolitikere i kommunerne: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Gladsaxe og Herlev og gjort opmærksom på, at DK-Pleje A/S, som kommunerne benytter sig af som privat leverandør af pleje, omsorg og praktisk bistand, praktiserer social dumping. Fagforeningen opfordrer bl.a. politikerne til en drøftelse af problemerne.

Formand Mari-Ann Petersen, FOA Social- og Sundhedsafdelingen, skriver bl.a.:

”Det er FOA’s ønske, at private- og kommunale leverandører af pleje, omsorg og praktisk bistand skal konkurrere på lige vilkår, således at de ansatte tilbydes samme vilkår for arbejdet.

Det vil sige, at FOA ønsker, at alle virksomheder, der leverer hjemmepleje i Danmark, lever op til ILO-konvention nr. 94 vedr. arbejdsklausuler, der sikre, at virksomhedens ansatte har løn, arbejdstids- og arbejdsvilkår, der som minimum er på niveau med FOAs overenskomster på området. Det gør DK-Pleje A/S ikke!

FOA har gennem længere tid forgæves forsøgt alle muligheder for at sikre fagforeningens medlemmer ordentlige løn- og ansættelsesforhold i form af en overenskomst for arbejdet hos DK-Pleje A/S. DK-Pleje A/S har med forskellige forklaringer forsøgt at undgå at sikre de ansatte den overenskomst, der gælder for pleje, omsorg og praktisk bistand. Foruden begrundelser som organisering og restrukturering har DK-Pleje A/S gjort det klart, at de mener, at en FOA-overenskomst er ensbetydende med, at virksomheden vil gå konkurs, og de har i den forbindelse sat en plakat op med det budskab på virksomhedens dør.

FOA har indgået mange overenskomster med fritvalgsvirksomheder, der enten har vundet udbud eller leverer hjemmepleje efter godkendelsesmodellen. FOAs overenskomster på det private område er på niveau med de overenskomster, som FOA har på det kommunale område.

At DK-Pleje A/S ikke ønsker at indgå overenskomst - tyder på, at virksomheden udøver social dumping.

Med DK-Pleje A/S’ fortsatte ønske om at foretage dumping af løn- og arbejdsvilkår på lønmodtagernes bekostning er FOAs muligheder for af forhandlingens vej at sikre rimelighed i tingene ved at være opbrugt.

Derfor varsler FOA nu konflikt mod DK-Pleje A/S med konflikt start 1. september 2016.

Beslutningen om en konflikt og samtidige sympatikonflikter følger reglerne i den danske model, og er det eneste svar, FOA kan reagere med på DK-pleje A/S’ manglende ønske om at tegne overenskomst samt sikre de ansatte ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Dette er ikke FOAs ønske, men desværre tilsyneladende en nødvendighed for at sikre, at vores medlemmer i kommunen og hos private leverandører behandles ens.

Vi har tilladt os at vedhæfte en brochure, der klart viser forskellen i løn- og arbejdsvilkår mellem medarbejdere ansat ved DK-Pleje A/S og en given medarbejder, der arbejder under overenskomst indgået mellem FOA og Dansk Industri. Som du nok bemærker, er der voldsom forskel på lønninger og voldsom forskel på vilkårene.

Vi mødes naturligvis gerne til en drøftelse af ovenstående problematik.”