Pressemeddelelse

Godt at Københavns Kommune kontakter diskriminerede elever

”Det glæder os, at Københavns Kommune nu har besluttet at kontakte de omkring 200 gravide elever, der i sin tid ikke fik forlænget deres elevaftale på grund af barselsorlov. Sådan at de får en form for kompensation, for den diskrimination de har været udsat for, da de var elever i kommunen.”

Sådan lyder udmeldingen fra næstformand Mari-Ann Petersen fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen, efter Økonomiudvalget i Københavns Kommune har besluttet at genoptage gamle barselssager fem år tilbage - fra den 21. januar 2015 til den 21. januar 2010. 

I mange år nægtede Københavns Kommune, ligesom mange andre kommuner, at forlænge deres elevers uddannelsesaftaler, når eleverne gik på barselsorlov. Kommunen opsagde derimod eleverne med et løfte om, at de kunne genindtræde i deres elevstilling, hvis der var plads på det givne tidspunkt. En praksis der betød, at eleverne ikke kunne være sikre på at kunne afslutte deres uddannelse, og en praksis der gjorde, at eleverne mistede den højere elevløn og blev tvunget over på barselsdagpenge. En praksis som ifølge en principiel højesteretsdom fra den 21. januar 2015, viste sig at være i strid med både erhvervsuddannelseslovens paragraf 58 og i strid med ligebehandlingslovens paragraf 9.

At der skulle gå så lang tid, før Københavns Kommune besluttede sig for at kontakte de tidligere gravide elever, det er Mari-Ann Petersen ikke tilfreds med:

”Københavns Kommune har jo hele tiden vidst, hvilke elever der ikke fik forlænget deres uddannelsesaftale på grund af deres graviditet. Derfor er det ikke rimeligt at beslutningen først træffes nu. Vi har gentagne gange kritiseret kommunen for ikke, af egen drift, at kontakte eleverne og udbetale de to måneders elevløn i godtgørelse til dem. Kommunen har indtil nu kun udbetalt godtgørelser til de ni elever, vi har ført sag for.”

”Der er tale om en alvorlig form for diskrimination af gravide kvinder, som ikke har fået samme mulighed for at gennemføre deres uddannelse som andre.”

FOA Social- og Sundhedsafdelingen vil nu rette henvendelse til de 16 kommuner, som endnu ikke har taget initiativ til at finde frem til de berørte elever, sådan at de også får en godtgørelse på to måneders elevløn.
 
For yderligere oplysninger – kontakt næstformand Mari-Ann Petersen, FOA Social- og Sundhedsafdelingen. Mobil: 2126 6736 eller e-mail: mann@FOA.DK