Fornyelse af private overenskomster

Fornyelsen af de private overenskomster går i gang lige om lidt. Din stemme er vigtig, når der skal tages stilling til, om overenskomsterne er gode nok.

Der er nu afsendt krav til overenskomstforhandlingerne fra FOAs privatansatte medlemmer. Når overenskomsterne er forhandlet færdig, skal du som medlem af FOA tage stilling til, om de nye overenskomster er gode nok til, at du kan godkende dem.
Derfor har du som medlem af FOA mulighed for at stemme, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet.  

     

Vigtigt
For at være stemmeberettiget skal du være medlem af FOA.
Hvis du er nyansat efter den 31.december 2016, skal du være indmeldt senest 2 uger efter, at du er blevet ansat i en privat virksomhed.

Skulle det blive et nej til overenskomsterne, og der bliver konflikt, skal du være medlem af FOA senest den 31. december 2016 for at være berettiget til konfliktunderstøttelse.

For alle medlemmer, der er ansat privat, skal vi opfordre til, at I går ind på FOAs hjemmeside og tjekker, at jeres mobiltelefonnummer og mailadresse er korrekt registreret i FOA. Det er meget vigtigt, at oplysningerne er korrekte, da urafstemningen vil forgå elektronisk.
Information om forhandlingsresultatet vil også komme elektronisk.

Når der er nyt i forhandlingerne, så vil det blive lagt ud her på hjemmesiden.