(18/5) Krav til overenskomsten 2018

Mine krav - dine krav

Kære FOA-medlem.

Overenskomsten på det kommunale og det regionale område udløber i 2018, og FOA skal forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår med arbejdsgiverne. Det er nu, du og dine FOA kollegaer har mulighed for at få indflydelse på, hvilke krav vi skal stille til forbedringer af og ændringer i vores overenskomster på det offentlige område.

Det vil være jeres krav, FOA fører videre til forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Når vi skal forhandle nye overenskomster, er det naturligt at skelne tilde resultater, der blev opnået på det private område. Her fik vi pæne lønstigninger, og der var også nogle resultater, vi måske kan bruge på det offentlige område. Fx bedre vilkår for børnefamilierne, bedre seniorrettigheder, bedre vilkår for tillidsrepræsentanter og ikke mindst uddannelse.

Det er vigtigt at fastholde det offentlige arbejdsmarked som et attraktivt arbejdsmarked, hvor lønudviklingen på de 2 arbejdsmarkeder er parallelle.

Det er FOAs medlemmer, der fastlægger hvad der er FOAs krav til overenskomstfornyelsen. FOAs hovedbestyrelse udtager i samarbejde med de centrale sektorer og de enkelte faggruppes repræsentanter de endelige overenskomstkrav i oktober 2017. Det sker på baggrund af de krav og ønsker, som du og dine FOA kollegaer udpeger. I nedenstående pjecer fremhæver forbundsformand Dennis Kristensen, de temaer han mener er vigtige i forbindelse med forhandlingerne om nye overenskomster i 2018.

God fornøjelse med debatten!