(19/4) Ufaglært til faglært

Ufaglærte og kortuddannede medarbejdere i kommunerne på en FOA- eller 3F-overenskomst har mulighed for at tage en faglært uddannelse uden at opleve en lønnedgang i uddannelsesperioden.

I en pressemeddelelse skriver Forbundsformand Dennis Kristensen:

"Medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for løsningen af de kommunale opgaver. Men for nogle medarbejdere kan en længere periode på elevløn være en barriere for at tage en faglært uddannelse.

Som en del af overenskomstforliget fra 2015 blev der derfor afsat i alt 40 mio. kr. til ufaglærte og kortuddannede for at tilskynde til at tage en faglært uddannelse. Det er disse midler, der nu er til rådighed.

Målgruppen er ufaglærte og kortuddannede over 25 år med mindst 5 års anciennitet i kommunen, som ønsker at tage en faglært uddannelse, og som kommunen ønsker at uddanne og fastholde som faglærte medarbejdere.

For kommunale medarbejdere på en FOA- eller 3F-overenskomst udmøntes midlerne sådan, at de kan deltage på en erhvervsuddannelse eller et forløb på vej til en erhvervsuddannelse uden at opleve lønnedgang.

”I kommunerne lægger vi vægt på, at vores medarbejdere har de rette kompetencer. Med de afsatte midler er der nu bedre muligheder for de kommunale arbejdsgivere for at give ufaglærte medarbejdere et uddannelsesløft. Det kan være med til at sikre kompetencerne på nogle af de velfærdsområder, som udvikler sig i rivende hast i disse år,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og chefforhandler for KL ved overenskomstforhandlingerne.

”Uddannelse er nøglen til fremtiden. Det ser vi med denne aftale. Det ser vi aktuelt ved industriens forlig om nye overenskomster. Vejen her er den rigtige - vi giver med denne ordning nogle medarbejdere mulighed for at blive ufaglærte uden lønnedgang,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

”Et uddannelsesløft er vigtigt for vores medlemmer, som både vil få mulighed for at påtage sig andre arbejdsopgaver og generelt vil opnå en mere tryg tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for mange at kunne opretholde deres normale lønindtægt i en uddannelsesperiode, og samtidig er det blevet nemmere at få godskrevet dine kompetencer fra hidtidige arbejdsår, så en faglig uddannelse kan gennemføres hurtigere, end tidligere," siger Ellen K. Lykkegård, formand for den offentlige gruppe i 3F.

For at få del i puljens midler skal leder, medarbejder og tillidsrepræsentant indsende en fælles ansøgning til Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond, inden uddannelsen påbegyndes.

Puljens midler er begrænsede og tildeles efter først til mølle-princippet."