(20/12) FOA Roskilde hæver afdelingskontingentet

På den ekstraordinære budgetgeneralforsamling torsdag den 1. december 2016, blev det besluttet at hæve afdelingskontingentet

Efter 10 år med fastholdelse af den samme kontingent, må vi se i øjnene at alting er blevet dyrere. Alle de udgifter som vi har til lønninger, vedligeholdelse af huset, IT, Kontormøbler, havemand, rengøring og kalendere, er alle sammen steget, uden at vi har hævet kontingentet.

Sidste gang FOA Roskilde Hævede kontingentet var i 2017 med kr. 3,-. Siden har der i 2013 været en budgetgeneralforsamling, hvor det blev besluttet ikke at røre ved kontingentet men derimod at dreje på andre knapper, f.eks. udgik det lokale afdelingsblad og vi fik i stedet et elektronisk nyhedsbrev og sparede derved mange penge i porto. De forskellige sektorer, som får tilskud til driften, blev beskåret. Vi valgte at en sekretærstilling ikke blev genbesat, men fordelte opgaverne på de tilbageværende medarbejdere i afdelingen. Vi valgte også på det tidspunkt ikke længere at udsende kalenderen pr. post, men at den skulle afhentes i afdelingen eller tillidsrepræsentanten hentede den. Dette betød, at vi i 2013 kunne fastholde kontingentet.

Der er sket meget på 10 år, og vi skal ærligt indrømme at vi ikke har det samme medlemstal som for 10 år siden. Ikke fordi der er så mange, som fravælger os i forhold til de gule fagforretninger. Vi har løbende fået overbevist mange om at den store forskel er, at hvis vil have forhandlet løn eller arbejdsvilkår, er det kun den fagforening der har overenskomsten, der har mulighed for at forhandle.

Ikke desto mindre er medlemstallet gået ned, hvilket i høj grad skyldes, at vi har mange som forlader arbejdsmarkedet og dermed også vælger at melde sig ud af fagforeningen. Derudover bliver en stor del af social- og sundhedsassistent stillingerne konverteret til sygplejestillinger, eller de bliver helt sparet væk. På det pædagogisk område nedlægges der også stillinger pga. det faldende børnetal og besparelser, og på grund af udliciteringen på beredskabsområdet mistede vi en del medlemmer. Så vi står altså med det problem at der er færre kontingentindtægter.

Dette er blandt andet baggrunden for, at vi ser os nødsaget til at hæve afdelingskontingentet.

Generalforsamlingen besluttede, at afdelingskontingentet skal stige med kr. 35,- pr. måned for et fuldtidsmedlemsskab, og for ikke at så i den samme situation om et par år, og igen på en generalforsamling skal bede medlemmerne om at tage stilling til en kontingentstigning, blev det tillige besluttet, at fra 2018 og fremover vil der årligt være en automatisk kontingentstigning med kr. 2,- pr. måned, hvilket vil sige kr. 24,- for et fuldtidsmedlemsskab. Deltidsforsikrede samt pensionister gradueres forholdsmæssigt.

Det betyder, at afdelingskontingentet bliver kr. 385,- for et fuldtidsmedlemsskab af faglig afdeling i 2017. Pensionister siger med kr. 25,- årligt i 2017 og 2018.

FOA har holdt kongres i 2016.

Man blev her enige om, at der skal fremsættes nogle helt klare dagsordener både i pressen og på arbejdspladserne, nemlig at vi i FOA til kæmpe for "Det du er værd" og igen med vores slogan "Sammen gør vi forskellen".

  • Vi vil kæmpe for en bedre løn, det vil sige at FOA på landsplan vil forsøge at rette op på en uretfærdig lønudvikling, hvor højtlønnede får de største lønstigninger.
  • Vi vil arbejde for, at vi kan sikre ligeløn mellem kønnene og medvirke til at der ikke sker en skæv løndeling på baggrund af køn.
  • Vi vil arbejde for anerkendelse - vi vil sørge for at FOA's medlemmer bliver anerkendt for det vigtige arbejde de udfører. Vi udfører det vigtigste arbejde i vores samfund, nemlig arbejdet med mennesker.

2017 bliver et travlt år for FOA Roskilde. Vi ved jo allerede nu, at vi står overfor en ny regering, som ikke nødvendigvis syntes, at det at være offentligt ansat er noget at få armene i vejret over. Vi ved også, at vi står overfor et folketingsvalg og et regionsrådsvalg, som også gør at det er nu vi skal udøve det politiske pres. Det er nu vi skal få lavet de aftaler, som vi skal holde nogle politikere op på efter et valg.

Jeg vil på FOA Roskilde's vegne ønske alle vores medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

På afdelingens vegne

Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand