(11/3) Uddannelse - fra Sosu-hjælper til Sosu-assistent

Har du en Sosu-uddannelse fra før 2001? Eller er du sygehjælper eller plejehjemsassistent?
Så har du mulighed for at få et forkortet grundforløb forud for Sosu-assistent uddannelsen.

SOSU Sjælland tilbyder dette forkortet grundforløb, der kun indeholder grundfagene dansk og naturfag.

Forløbet har en varighed på 6 uger. Skal du også have førstehjælp og brandbekæmpelse, er forløbet på 6 uger og 3 dage.

Er du interesseret, eller vil høre nærmere om kompetence vurdering forud for social- og sundhedsassistentuddannelsen, er du velkommen til at kontakte SOSU Sjælland.