(4/11) Tillykke med FAGETS DAG

Den 26. november er fagets dag for social- og sundhedspersonalet i Europa.

FOA ønsker social- og sundhedspersonalet tillykke med FAGETS DAG.

 

FOA's social- og sundhedspersonale arbejder med den borger- og patientnære pleje og omsorg:

  • Vi yder personlig pleje, omsorg og praktisk hjælp
  • Vi giver sygepleje og medicinadministration
  • Vi udfører og tilrettelægger rehabiliteringsopgaver
  • Vi yder lindrende pleje og omsorg til alvorligt syge og døende
  • Vi arbejder forebyggende, vejledende og aktiverende
  • Vi arbejder tværfagligt og koordinerende med borgeren i centrum
  • Vi samarbejder med borgerens netværk
  • Vi udfører samtaler, information og dokumentation
  • Social- og sundhedspersonalet er uddannet til at drage værdig omsorg ud fra den enkelte borgers behov både fysisk, psykisk og socialt.

 

FOA's social- og sundhedspersonale arbejder blandt andet inden for disse områder:
Hjemmeplejen, hjemmesygepleje, kommunale midlertidige og rehabiliterende pladser, døgnpleje/beredskab, plejecentre, bofællesskaber, sundhedscentre, skærmede enheder og demens, somatiske hospitaler, social- og behandlings-
psykiatrien, hospice, almen lægepraksis, private firmaer og det sociale område.