(16/10) Nyt i overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Inden 1. januar 2016 skal der vælges mellem løn eller pension.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter blandt andet aftalt, at der etableres en fritvalgsordning på 0,41% gældende fra den 1. april 2016.

Så arbejder du som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, skal du inden 1. januar 2016 vælge om du vil have de 0,41% på løn eller pension.

Foretager du ikke noget aktivt valg, vil du få det udbetalt som løn.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte pædagogisk sektor i afdelingen på tlf. 4697 1990.