(26/8) Pressemeddelelse: Besparelser i Region Sjælland

Faglige organisationer går i rette med Regionsrådsformand Jens Stenbæk

Jens Stenbæk udtaler, at han håber at kunne opretholde serviceniveauet på trods af besparelser og afskedigelser.
De faglige organisationer stiller sig undrende over for den udmelding. De mener ikke, at man kan lave på massive besparelser, uden at det forringer både plejen og serviceniveauet.