pau euv1
EVU - Pædagogisk Assistent Uddannelse (EVU står for Erhvervsuddannelse for voksne)

(3/6) Bliv pædagogisk assistent - på kort tid

Er du over 25 år, og har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan du få godskrivning for din praktik og få et kortere teoriforløb.
Uddannelsen starter i august 2015. Ansøgningsfristen er 8. juni 2015.

EVU står for Erhvervsuddannelse for voksne.

Forløbet varer 42 uger.

For at blive optaget, skal du have erfaring inden for ét af følgende:

Arbejdsområder:          Jobfunktioner:
- Dagplejen.   - Pædagogmedhjælper.
- Daginstitutioner.   - Kommunal dagplejer
- Skoleområdet.   - Omsorgsmedhjælper.
- Ungdoms- og fritidsklubber.   - Ikke uddannet klubmedarbejder.
- Dag- og botilbud for mennesker med fysisk   - Legepladsmedarbejder.
  og/eller psykisk funktionsnedsættelse.    

Og du skal kunne dokumentere:

- Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver.
- Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver.
- At have indgået i et pædagogisk team.

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

Grundfag:

 • Dansk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Ønsker du yderligere oplysninger skal du kontakte SOSU Sjælland på tlf.: 5768 0100.