AU
Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse opgaver inden for velfærdsområdet
Foto: Colourbox

(15/4) Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Tag en videregående uddannelse indenfor pædagogik, velfærd, omsorg, pleje og sundhed.

Uddannelsen bygger videre på de kompetencer du har i forvejen, og udvikler din faglige profil.

Din selvforståelse af egen praksis bliver udfordret, og giver dig samtidig indblik i et sundhedsvæsen i stadig forandring. Du skal således ikke kun forstå verden indad til, men også udad til. Uddannelsen er en personlig og faglig udfordring i at forstå eget praksisfelt, og de sammenhænge der indgår i.

Akademiuddannelsen er en godkendt uddannelse, som giver 60 ECTS point og kvalificerer til blandt andet diplomuddannelse.

Når du er akademiuddannet har du kvalifikationer til f.eks. at være gruppeleder for en mindre gruppe medarbejdere, have en koordinatorfunktion, være planlægger for særlige områder, deltage i projektarbejde, udvikling af standardbeskrivelser eller kvalitetsudviklingsarbejde.

Der holdes infomøder om uddannelsen:

Onsdag den 27. maj - Næstved.
Onsdag den 27. maj - Holbæk.
Torsdag den 28. maj - Ringsted.