Sammenlægning
Sammenlægning af 4 FOA afdelinger

(9/3) 2. ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling vedr. Fusion

Afdelingens 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes på Ankerhus i Sorø.

Der er gratis bustransport fra FOA Roskilde kl. 8.30.

Såfremt de 4 afdelingsgeneralforsamlinger stemmer ja til fusionen, afholdes stiftende generalforsamling samme dag.