Tilkaldevikar timelon

Foto: Colourbox

(16/10) Nye arbejdstidsregler på skoleområdet

Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske assistenter skal honoreres for eneansvar

Vi har haft en del spørgsmål om arbejdstidsreglerne for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter der varetager selvstændig undervisning i folkeskolen.

KL henviste til pædagogmedhjælperes vilkår i det Løn- og Personalenyt de udsendte i forbindelse med ændringerne på skoleområdet.

Det betyder:
Når en pædagogmedhjælper har eneansvaret for at varetage undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner i børnehaveklassen og på 1. - 3. klassetrin skal det honoreres med:

  • Kr. 72,00 (31/3-2000 niveau) pr. klokketime i 1. - 3. klasse.
  • Kr. 60,00 (31/3-2000 niveau) pr. klokketime i børnehaveklasse.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte din tillidsrepræsentant, eller afdelingen på tlf. 4697 1990:

Sektorformand Ea Højholt Kristensen, E-mail: eakr@foa.dk

Sektornæstformand Lissie Dunk Larsen, E-mail: ldla@foa.dk