maddag
Køkkenmedarbejdere i daginstitutioner giver børnene i vuggestuer og børnehaver de bedste forudsætninger for et langt og sundt liv.

(26/8) Fælles maddag den 10. september

Under overskriften "Sund Børnemad? - Dit valg" afholdes en fælles maddag, hvor der i hele landet serveres den samme ret i alle daginstitutioner med madordninger.

FOA - Fag og Arbejde har i samarbejde med Kost- og Ernæringsforbundet sat fokus på den store betydning, som køkkenmedarbejdere i daginstitutioner har som madansvarlige. Det giver børnene i vuggestuer og børnehaver de bedste forudsætning for et langt og sundt liv.

Formålet med maddagen er:

  1. at synliggøre køkkenmedarbejdernes arbejde og faglighed.
  2. at sige tak til de kommunalbestyrelser, som har besluttet at indføre madordninger i kommunens daginstitutioner.
  3. at for de af jer, som står over for et valg om madordningen, vil vi sige tak til de forældre, som stemmer ja til en madordning i deres barns institution.
  4. at gøre de kommunalbestyrelser og forældre, som ikke har valgt en madordning, opmærksom på betydningen af deres fravalg.

Vi har udarbejdet en lille kortfattet pjece om betydningen af mad og måltider for børns indlæring og trivsel, som kan gives til forældrene og meget gerne til de kommunale politikere. Vi har også lavet en plakat (A4), som kan hænges op i daginstitutionen.

Yderligere oplysninger, samt bestilling af pjecer og plakater kan ske ved henvendelse til Vibeke Andersen tlf.: 4697 2005, e-mail: via036@foa.dk eller Ea Højholt Kristensen tlf.: 4697 1739, e-mail: eakr@foa.dk