Arbejdsskade
Få hjælp til genoptagelse af din arbejdsskadesag
Foto: Colourbox

(25/8) Alvorlige fejl i Arbejdsskadestyrelsen

Der er nu mulighed for at få genoptaget sin sag om erhvervsevnetab.

Kammeradvokaten har lavet en undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen (ASK), som har vist alvorlige fejl i sagsbehandlingen.

Det betyder, at alle skadelidte kan få genoptaget deres sag i Arbejdsskadestyrelsen, hvis de har mistanke om fejl i deres sag.

Kritikken af Arbejdsskadestyrelsens praksis har hovedsagligt omhandlet vurdering, og administration af erstatning for tab af erhvervsevne.

De sager som det kan være relevant at få genoptaget, er:

  • sager, hvor ASK har fastsat årslønnen for lavt.
  • sager, hvor ASK skønsmæssigt har vurderet tab af erhvervsevne for lavt.
  • sager, hvor ASK har vurderet -"indtjeningen, hvis skaden ikke var sket" - for lavt.
  • sager, hvor ASK har fastsat for lave vurderinger af erhvervsevnetabet - især ved de midlertidige afgørelser.

Hvis du som medlem ønsker FOA Roskildes hjælp til at vurdere, om din sag om erhvervsevnetab bør genoptages, er du meget velkommen til at kontakte os.
Der er ikke fastsat en forældelsesfrist på sager som kan genoptages ved fejl i sagsbehandlingen.

Arbejdsskadestyrelsen har oprettet en HOTLINE med information og rådgivning - se www.ask.dk

HOTLINE: 72 20 62 20
Åbningstid: Mandag kl. 9.00 - 15.00.
Tirsdag til fredag kl. 9.00 - 12.00.

Mail: asknyvurdering@ask.dk

Yderligere information kan fås i afdelingen på telefon 46 97 19 90, og hos Bo Viktor Jensen - bvj036@foa.dk eller hos Julie Hermind - julh@foa.dk