(20/8) Fjernelse af 8-timers grænsen

Dette gælder ikke på det private område.

Ændring af overenskomsternes bestemmelser om grænsen mellem månedslønnede og timelønnede.

Ændringerne går i store træk ud på, at fjerne 8 timers grænsen så man ikke længere skal være ansat til mere end 8 timer - i mere end 1 måned, for at komme på månedsløn.
Fremover skal man være ansat mere end 1 måned, uagtet hvilket timetal man har.
Ansatte der er ansat til fx 7 timer om ugen, varigt, vil fremover skulle på månedsløn. Medarbejdere der er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, er timelønnede.

Ændringen træder i kraft på KL's område den 1. august 2014, og på regionernes område den 1. september 2014.
Det får også betydning for allerede ansatte, der nu er på timeløn, fordi de er varigt ansat til mindre end 8 timers beskæftigelse ugentligt. De vil nu blive overført til månedsløn.