leder
Region Sjælland har misbrugt ledelsesretten
Foto: Colourbox

(10/4) Sag vundet om misbrug af ledelsesretten

LO har på vegne af FOA Roskilde vundet en sag i Arbejdsretten over Region Sjælland om misbrug af ledelsesretten.

Det følger af den almindelige arbejdsretlige praksis, at man ikke kan ansætte en ny medarbejder i en ledig stillig, hvis man samtidig opsiger en anden medarbejder et andet sted i organisationen, på grund af besparelser, og denne medarbejder vil kunne varetage den ledige stilling. I så fald har man pligt til at tilbyde at omplacere den medarbejder, der er til overs.

Den arbejdsretlige sag omhandlede Region Sjællands praksis i forbindelse med masseafskedigelser i december måned 2010, hvor de krævede at de opsagte medarbejdere skulle opsige deres stilling for at komme i betragtning til en ledig stilling et andet sted i organisationen. Derved risikerede de at miste gunstigere løn- og ansættelsesvilkår i opsigelsesvarslet, hvis vilkårene i den tilbudte stillig var på lavere løn og f.eks. lavere timetal.
FOA Roskilde mente, at denne praksis var i strid med ledelsesretten, da de ansatte dermed blev frataget rettigheder i opsigelsesvarslet om løn- og ansættelsesvilkår.

Det har vi nu fået Arbejdsrettens ord for, og Region Sjælland er blevet idømt en bod på kr. 100.000,- !

Spørgsmål eller kommentarer til sagen kan rettes til faglig konsulent, Preben Nørgaard.