(11/3) Arbejdstidsaftalen på skoleområdet

Til pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på skoleområdet.

Den nye arbejdstidsaftale er blevet enstemmigt vedtaget på det ekstraordinære faggruppelandsmøde den 6. marts 2014, der blev afholdt på Nyborg Strand.
Aftalen er helt identisk med de arbejdstidsregler BUPL aftalte i 2013.

Aftalen træder i kraft 1. august 2014.