(11/3) Kursus for tillidsvalgte sosu-hjælpere

7. - 8. maj 2014 i Fredericia.

Faglighed, nye udfordringer og nye opgaver.

Sammen skal vi drøfte udviklingstendenser i det nære sundhedsvæsen og de faglige muligheder og udfordringer, der ligger for social- og sundhedshjælperne i nye opgaver.

Formålet med kurset er at ruste dig som tillidsvalgt, til at tage de faglige diskussioner på arbejdspladsen, styrke din faglige gennemslagskraft, og finde veje til faglig udvikling og uddannelse for dig og FOA medlemmer på din arbejdsplads.

Vi skal også se på hvilke ændringer der er i gang i kommunerne indenfor ældreområdet, og hvordan det påvirker social- og sundhedshjælpernes arbejde. Vi vil fortælle om igangværende projekter, og høre om de projekter der er i gang hos jer. Vi vil drøfte nye veje til faglig uddannelse og udvikling, samt arbejde med hvordan I kan bruge faglige argumenter i hverdagen.