(27/2) Kursus for pædagogmedhjælpere

SOSU-Sjælland tilbyder kursus med start 3. marts 2014

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

  • Pædagogisk samspil
  • Børns udvikling og behov
  • Kommunikation og samarbejde
  • Anerkendende relationer og aktiv lytning
  • Børn og venskaber
  • Læreplaner
  • Aktiviteter med børn og unge
  • Serviceloven
  • Børnefamilien - før og nu

Målgruppen er pædagogmedhjælpere og andre med tilsvarende kvalifikationer.
Kurset er gratis for faglærte og ufaglærte, og for ledige med ret til 6 ugers selvvalg.