MillionErstatning
Millionerstatning efter genoptagelse af arbejdsskadesag

(19/9) FOA Roskilde hjælper medlem til millionerstatning

Et medlem med Post-traumatisk stress syndrom får nu millionerstatning, efter FOA Roskildes genoptagelse af sagen.

En Social- og sundhedsassistent blev i 2006 udsat for et voldeligt overfald af en borger.

Ulykken blev anerkendt som en arbejdsskade, men uden godtgørelse for mén, da man vurderede at de psykiske gener var forbigående.

Sagen blev genoptaget af FOA i 2007, hvor de psykiske gener var blevet forværret, og medlemmet fik en godtgørelse for et mén på 15%, men fortsat uden erstatning for tab af erhvervsevne. 

I 2012 blev FOA igen kontaktet, da der var sket yderligere forværrelse af den psykiske lidelse, og det var nu afklaret at medlemmet ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

FOA Roskilde genoptog sagen igen, og fik anerkendt en erstatning for erhvervsevnetab på 25%, hvilket både FOA Roskilde og forsikringsselskabet klagede over. FOA Roskilde fandt at hele erhvervsevnetabet kunne tilskrives skadens følger, mens forsikringsselskabet argumenterede for, at den aktuelle hedbredstilstand skyldtes andre forhold.

FOA Roskildes medlem fik medhold i klagen, og har nu fået tilkendt en erstatning på kr. 1.170.000, samt en løbende månedlig erstatning på kr. 5.800.