(15/5) Nyvalg i Social- og Sundhedssektoren

Så er der valgt nyt formandskab i Social- og Sundhedssektoren i FOA Roskilde

På henholdsvis den ordinære og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i sektoren er der nu valgt både ny formand og ny næstformand.

Valgt som ny formand er Lone Hansen, hidtidig næstformand i sektoren.

Lone Hansen tiltræder 1. juni, hvor nuværende sektorformand Allan Kjærgaard-Pedersen har valgt at stoppe.

 

Som ny næstformand er Lone Rosenville Mikkelsen, hidtidig social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant på Roskilde Sygehus samt medlem af Social- og Sundhedssektorens sektorbestyrelsen her i FOA Roskilde.

Lone Rosenville tiltræder næstformandshvervet den 1. juni, hvor Lone Hansen overtager formandshvervet.

 

For nuværende Social- og Sundhedssektorformand Allan Kjærgaard er der

Afskedsreception
23. maj kl. 14.30 til 17.30
I FOA Roskildes lokaler
Fuglebakken 2, Roskilde