Bo
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

(17/4) Opbakning på den ekstraordinære generalforsamling

FOA Roskilde afholdte ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2013

På generalforsamlingen blev det besluttet at godkende de fremlagte budgetforslag.

Strukturforslaget blev også godkendt. Det betyder, at formanden for Teknik- og servicesektoren i FOA Roskilde fremover varetages af en fritidsformand.

Referatet fra generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til afdelingen.