Tryghedspulje

Er du opsagt - søg tryghedspuljen

Hvis du er blevet opsagt fra job i en kommune, har du mulighed for at søge kursus under tryghedspuljen.

Ordningen gælder for kommunale medarbejdere, der er afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer m.m. og kun for ansatte, der indtil afskedigelsen har været på fast månedsløn.

Du kan søge op til 10.000 kroner til kurser. Derudover er arbejdsgiveren forpligtet til at yde frihed med sædvanlig løn, når du skal på kursus.

Tryghedspuljen har fokus på den enkelte medarbejder og skal derfor søges individuelt. Kursuspengene SKAL søges i opsigelsesperioden, og som hovedregel skal kurset også være gennemført inden fratrædelse.

Ønsker du at benytte dig af muligheden for at komme på kursus med penge fra tryghedspuljen, skal du skrive ansøgning sammen med din nærmeste leder og tillidsrepræsentant. Den elektroniske ansøgning findes på: www.tryghedspuljen.dk

Ansøgningen skal underskrives og sendes på e-mail til: tryghedspuljen@kl.dk

Der modtages svar på ansøgningen inden for 14 dage, og først derefter kan du tilmelde dig det ønskede kursus.

Der kan søges om midler fra Tryghedspuljen til følgende aktiviteter:

• Kompetenceudvikling og efteruddannelse.

• Karrieresparring og -afklaring, realkompetencevurdering.

• Individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen.

Aftalen om Tryghedspuljen er midlertidig og ophører den 31. marts 2013.

Tryghedspuljen er et samarbejde mellem KL og KTO læs mere på: www.tryghedpuljen.dk